Nước mắm truyền thống gặp khó vì thị trường ‘mù mờ’ phân biệt chủng loại

Theo Phó Chủ tịch Hội nước mắm truyền thống, quảng cáo thiếu minh bạch đang khiến người tiêu dùng không biệt được nước mắm với nước chấm (nước mắm pha chế), dẫn đến nước mắm truyền thống chưa được nhìn nhận đúng về giá trị. Tại tọa đàm “Gỡ khó cho nước mắm truyền thống”...