Điện thoại: 0297.3847855
Địa chỉ: 22 Bạch Đằng, Khu phố 2, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

VĂN BẢN LUẬT


DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC

1. Quyết định phê duyệt của UBND Huyện Phú Quốc cho Ban chấp hành các nhiệm kỳ của Hội Nước Mắm Phú Quốc

Quyết định số 141/QĐ-UB công nhận BCH 2002-2004

Quyết định số 4279/QĐ-UBND công nhận BCH 2016-2021

2. Quyết định của tỉnh UBND Tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm Phú Quốc

Quyết định số 1401/QĐ-UBND Tỉnh Kiên Giang về nước mắm Chỉ dẫn địa lý

3. Quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa của Cục Sở Hữu Công Nghiệp

Quyết định số 01/QĐ-ĐK của Cục Sở Hữu Công Nghiệp

4. Quyết định công nhận nghề truyền thống và làng nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc của UBND tỉnh Kiên Giang

Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 16/06/2017

5. Hồ sơ đăng ký chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa (logo của Hội)

        1/ Quyết định 14/QĐ-2017 ngày 08/05/2017 - Về việc ban hành quy chế sử dụng logo của Hội nước mắm Phú Quốc

          2/ Quyết định 62903/QĐ-SHTT ngày 11/09/2017 - Về việc chấp nhận đơn hợp lệ

          3/ Quyết định 48760/QĐ-SHTT ngày 10/07/2018 - Về việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa

          4/ Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa số 303106

I/ CÁC CÔNG VĂN GỬI ĐI QUAN TRỌNG CỦA NĂM 2019:

             1/ Công văn 02/HNMPQ ngày 19/03/2019 - Về việc kiến nghị xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho nước mắm Phú Quốc

2/ Công văn 03/HNMPQ ngày 19/03/2019- Về việc rà soát lại tình hình sử dụng CDĐL cho nước mắm Phú Quốc

3/ Công văn 04/HNMPQ ngày 13/04/2019 - Về việc đăng ký hồ sơ trình UNESCO công nhận nước mắm Phú Quốc là "DI sản phi vật thể của nhận loại"

             4/ Công văn 06/TTr/HNMPQ ngày 22/05/2019 - Về việc xin quỹ đất xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho Hội nước mắm Phú Quốc

II/ CÁC CÔNG VĂN ĐẾN CỦA NĂM 2019:

                  1/ Công văn 1514/VP-NCPC ngày 24/05/2219 - Về việc chỉ đạo giải quyết tở trình số 06/TTr-HNMPQ xin quỹ đất xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

                  2/ Công văn 3086/VP-KTCN ngày 30/05/2019 - Về việc xin quỹ đất để xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm tại huyện Phú Quốc của UBND tỉnh Kiên Giang