Điện thoại: 0297.3847855
Địa chỉ: 22 Bạch Đằng, Khu phố 2, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CHỈ DẪN ĐỊA LÝCHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHO NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC

1. Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý Châu Âu

2. Sổ tay Hướng dẫn quản lý và sử dụng Chỉ Dẫn Địa Lý Phú Quốc cho sản phẩm nước mắm tại ĐÂY

3. QUYẾT ĐỊNH 1401 - UBND TỈNH KIÊN GIANG. Đây